Nová produktová rada COLLMEX Ecoprint

Na životnom prostredí nám záleží, a toho sa držíme. Poďme spoločne tvoriť zelenú budúcnosť s produktami, ktoré sú komponované na báze prírodných materiálov tak, aby bol minimalizovaný dopad na životné prostredie.

Produkty COLLMEX Ecoprint sú určené pre polygrafický priemysel. Okrem ekologických hodnôt spĺňajú tiež náročné požiadavky pre komfortnú aplikáciu na stroji a očakávaný výsledný efekt finálneho produktu.

Pre viac informácií o konkrétnych produktoch nás neváhajte kontaktovať!

Oznam k mimoriadnej situácii ohľadom Covid-19

Vážení obchodní partneri,

vzhľadom k vyhláseniu núdzového stavu na území Slovenskej republiky bude servis a pohyb našich obchodných manažérov obmedzený.

Zároveň si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že výroba bude prebiehať v štandardnom režime, a teda objednávky budú plnené v dohodnutých termínoch.

Ďakujeme za pochopenie.

Konferencia Optimalizácia baliaceho procesu v nápojovom priemysle

Začiatkom septembra 2019 sme usporiadali konferenciu Optimalizácia baliaceho procesu v nápojovom priemysle, na ktorej sa predstavili partneri a účastníci z európskeho regiónu.

V rámci prednáškových blokov sme spoločne hľadali riešenia pre optimalizáciu nákladov balenia v pivovaroch, pri zachovaní maximálnej kvality výsledného produktu a ekologickej udržateľnosti procesu. Zástupcovia pivovarov sa mohli inšpirovať pohľadom od dodávateľov vstupných materiálov, a takisto aj od kolegov z brandže. Hlavnými témami boli optimalizácia nákladov na energie baliaceho procesu a ekonomika, komfort, kvalita a udržateľnosť baliaceho procesu.

Príjemnú atmosféru dopĺňalo nádherné prostredie Vysokých Tatier.

neboli nájdené žiadne obrázky