Oznam k mimoriadnej situácii ohľadom Covid-19

Vážení obchodní partneri,

vzhľadom k vyhláseniu núdzového stavu na území Slovenskej republiky bude servis a pohyb našich obchodných manažérov obmedzený.

Zároveň si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že výroba bude prebiehať v štandardnom režime, a teda objednávky budú plnené v dohodnutých termínoch.

Ďakujeme za pochopenie.

Konferencia Optimalizácia baliaceho procesu v nápojovom priemysle

Začiatkom septembra 2019 sme usporiadali konferenciu Optimalizácia baliaceho procesu v nápojovom priemysle, na ktorej sa predstavili partneri a účastníci z európskeho regiónu.

V rámci prednáškových blokov sme spoločne hľadali riešenia pre optimalizáciu nákladov balenia v pivovaroch, pri zachovaní maximálnej kvality výsledného produktu a ekologickej udržateľnosti procesu. Zástupcovia pivovarov sa mohli inšpirovať pohľadom od dodávateľov vstupných materiálov, a takisto aj od kolegov z brandže. Hlavnými témami boli optimalizácia nákladov na energie baliaceho procesu a ekonomika, komfort, kvalita a udržateľnosť baliaceho procesu.

Príjemnú atmosféru dopĺňalo nádherné prostredie Vysokých Tatier.

neboli nájdené žiadne obrázky