ŠPECIALIZOVANÁ VÝROBA ETIKETOVACÍCH LEPIDIEL A PRODUKTOV PRE PRINTOVÝ PROGRAM

O najvyššiu kvalitu výrobkov spoločnosti Collma sa stará tím vysokokvalifikovaných špecialistov, ktorí permanentne sledujú trendy vo vývoji obalovej a printovej techniky, ako aj využívanie nových materiálov.

Nové poznatky sa prenášajú do vývoja lepidiel a printových produktov so zámerom zvyšovania ich kvality a ekonomickej efektívnosti. Uplatňujeme pri tom princípy ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Hlavným cieľom výskumu a vývoja je zabezpečiť, aby produkty spoločnosti Collma vyhoveli všetkým požiadavkám zákazníka. Moderné technologické vybavenie s kontinuálnym meraním a záznamom špecifikovaných parametrov je využívané k dosahovaniu štandardných podmienok každej vyrábanej várky a pomáha udržiavať štandardné vlastnosti vyrábaných produktov.

V rámci dodávateľského vzťahu poskytuje spoločnosť Collma konzultačný servis a podporu pri optimalizácii pracovných parametrov na aplikačných technologických zariadeniach.

Súčasná výrobná kapacita môže pokryť i veľmi vysoké množstevné požiadavky zákazníkov. Spoločnosť uplatňuje systém kvality podľa ISO 9001.

Blog

PF 2022

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, strávených v rodinnej pohode a v plnom zdraví. Zároveň všetkým našim partnerom ďakujeme za spoluprácu v roku 2021 a prajeme úspešný nový rok 2022.

Stretneme sa na OBALKO 9?

S potešením Vás pozývame na 9. ročník obalového kongresu #OBALKO, ktorý sa bude konať 14. – 15. októbra 2021 v Aquapalace Hoteli Prague v Čestliciach. Hlavnou tohtoročnou témou kongresu sú Tri dimenzie obalu. OBALKO je jedným z najväčších stretnutí obalových profesionálov v strednej Európe. S našimi zástupcami sa môžete stretnúť v priebehu dňa na kongrese alebo na večernom Obalovom …

Na prvom mieste je kvalita

Rozšírili sme certifikáciu STN EN ISO 9001:2016 o vývoj a výrobu dezinfekcií. Sme hrdí, že nové odvetvie je súčasťou komplexu riadenia kvality, a dnes už potvrdené certifikátom. Politika kvality spoločnosti COLLMA je orientovaná procesne, smerom k zákazníkovi a k neustálemu zlepšovaniu. Systém manažérstva kvality je teda obhájený a uplatňovaný v týchto oblastiach: Vývoj a výroba …

Naši dlhoroční zákazníci

Vyskúšajte si etiketovanie fliaš

Ako rýchlo dokážete lepiť etikety?
Doprajte si krátky oddych a pokúste sa naetiketovať čo najviac fliaš.