ŠPECIALIZOVANÁ VÝROBA ETIKETOVACÍCH LEPIDIEL A PRODUKTOV PRE PRINTOVÝ PROGRAM

O najvyššiu kvalitu výrobkov spoločnosti Collma sa stará tím vysokokvalifikovaných špecialistov, ktorí permanentne sledujú trendy vo vývoji obalovej a printovej techniky, ako aj využívanie nových materiálov.

Nové poznatky sa prenášajú do vývoja lepidiel a printových produktov so zámerom zvyšovania ich kvality a ekonomickej efektívnosti. Uplatňujeme pri tom princípy ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Hlavným cieľom výskumu a vývoja je zabezpečiť, aby produkty spoločnosti Collma vyhoveli všetkým požiadavkám zákazníka. Moderné technologické vybavenie s kontinuálnym meraním a záznamom špecifikovaných parametrov je využívané k dosahovaniu štandardných podmienok každej vyrábanej várky a pomáha udržiavať štandardné vlastnosti vyrábaných produktov.

V rámci dodávateľského vzťahu poskytuje spoločnosť Collma konzultačný servis a podporu pri optimalizácii pracovných parametrov na aplikačných technologických zariadeniach.

Súčasná výrobná kapacita môže pokryť i veľmi vysoké množstevné požiadavky zákazníkov. Spoločnosť uplatňuje systém kvality podľa ISO 9001.

Blog

Na prvom mieste je kvalita

Rozšírili sme certifikáciu STN EN ISO 9001:2016 o vývoj a výrobu dezinfekcií. Sme hrdí, že nové odvetvie je súčasťou komplexu riadenia kvality, a dnes už potvrdené certifikátom. Politika kvality spoločnosti COLLMA je orientovaná procesne, smerom k zákazníkovi a k neustálemu zlepšovaniu. Systém manažérstva kvality je teda obhájený a uplatňovaný v týchto oblastiach: Vývoj a výroba …

Navštívte nás na virtuálnom stánku kongresu OBALKO

Opäť sme sa stali hrdým partnerom tentokrát už 8. ročníku kongresu OBALKO. Za normálnych okolností by sme sa stretli osobne v hoteli Aquapalace Hotel Prague. Tento rok je však výnimočný a kongres bude len formou online. Kongres sa koná už tento týždeň, 27.–28. 1., a môžete nás navštíviť na našom virtuálnom stánku. Stačí sa zaregistrovať …

PF 2021

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, strávených v rodinnej pohode a hlavne v plnom zdraví. Zároveň všetkým našim partnerom ďakujeme za spoluprácu v roku 2020 a prajeme úspešný nový rok 2021.

Naši dlhoroční zákazníci

Vyskúšajte si etiketovanie fliaš

Ako rýchlo dokážete lepiť etikety?
Doprajte si krátky oddych a pokúste sa naetiketovať čo najviac fliaš.