ŠPECIALIZOVANÁ VÝROBA ETIKETOVACÍCH LEPIDIEL A PRODUKTOV PRE PRINTOVÝ PROGRAM

O najvyššiu kvalitu výrobkov spoločnosti Collma sa stará tím vysokokvalifikovaných špecialistov, ktorí permanentne sledujú trendy vo vývoji obalovej a printovej techniky, ako aj využívanie nových materiálov.

Nové poznatky sa prenášajú do vývoja lepidiel a printových produktov so zámerom zvyšovania ich kvality a ekonomickej efektívnosti. Uplatňujeme pri tom princípy ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Hlavným cieľom výskumu a vývoja je zabezpečiť, aby produkty spoločnosti Collma vyhoveli všetkým požiadavkám zákazníka. Moderné technologické vybavenie s kontinuálnym meraním a záznamom špecifikovaných parametrov je využívané k dosahovaniu štandardných podmienok každej vyrábanej várky a pomáha udržiavať štandardné vlastnosti vyrábaných produktov.

V rámci dodávateľského vzťahu poskytuje spoločnosť Collma konzultačný servis a podporu pri optimalizácii pracovných parametrov na aplikačných technologických zariadeniach.

Súčasná výrobná kapacita môže pokryť i veľmi vysoké množstevné požiadavky zákazníkov. Spoločnosť uplatňuje systém kvality podľa ISO 9001.

Blog

PF 2023

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, strávených v rodinnej pohode a v plnom zdraví. Zároveň všetkým našim partnerom ďakujeme za spoluprácu v roku 2022 a prajeme úspešný nový rok 2023.

NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ NÁM ZÁLEŽÍ

Popri výrobe kvalitných produktov je potrebné myslieť aj na životné prostredie a životný cyklus každého výrobku a obalu. Aj preto je spoločnosť COLLMA súčasťou systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) a spolupodieľa sa na skvalitnení triedeného zberu odpadov. Vďaka tomu pomáhame šetriť primárne zdroje materiálov a prispievame k zlepšovaniu životného prostredia pre nás všetkých.

JUBILEJNÉ OBALKO 10

Radi by sme Vás pozvali na jubilejný 10. ročník obalového kongresu OBALKO, ktorý sa bude konať 13. októbra 2022 v Aquapalace Hotel Prague v Čestliciach. OBALKO je jedným z najväčších stretnutí obalových profesionálov v strednej Európe. Tento rok bude hlavnou témou FuturePack: zaostríme na budúcnosť balenia. S našimi zástupcami sa môžete stretnúť na kongrese v priebehu dňa …

Naši dlhoroční zákazníci

Vyskúšajte si etiketovanie fliaš

Ako rýchlo dokážete lepiť etikety?
Doprajte si krátky oddych a pokúste sa naetiketovať čo najviac fliaš.