ŠPECIALIZOVANÁ VÝROBA ETIKETOVACÍCH LEPIDIEL A PRODUKTOV PRE PRINTOVÝ PROGRAM

O najvyššiu kvalitu výrobkov spoločnosti Collma sa stará tím vysokokvalifikovaných špecialistov, ktorí permanentne sledujú trendy vo vývoji obalovej a printovej techniky, ako aj využívanie nových materiálov.

Nové poznatky sa prenášajú do vývoja lepidiel a printových produktov so zámerom zvyšovania ich kvality a ekonomickej efektívnosti. Uplatňujeme pri tom princípy ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Hlavným cieľom výskumu a vývoja je zabezpečiť, aby produkty spoločnosti Collma vyhoveli všetkým požiadavkám zákazníka. Moderné technologické vybavenie s kontinuálnym meraním a záznamom špecifikovaných parametrov je využívané k dosahovaniu štandardných podmienok každej vyrábanej várky a pomáha udržiavať štandardné vlastnosti vyrábaných produktov.

V rámci dodávateľského vzťahu poskytuje spoločnosť Collma konzultačný servis a podporu pri optimalizácii pracovných parametrov na aplikačných technologických zariadeniach.

Súčasná výrobná kapacita môže pokryť i veľmi vysoké množstevné požiadavky zákazníkov. Spoločnosť uplatňuje systém kvality podľa ISO 9001.

Blog

PODPORUJEME ORIENTAČNÝ BEH

Spoločenská zodpovednosť je na predných priečkach našej firemnej kultúry. Aj preto podporujeme aktivity, ktoré majú zmysel a prispievajú k zdraviu a pozitívnej spoločenskej energii. V rámci napĺňania firemných hodnôt sa spoločnosť COLLMA stala partnerom majstrovských a medzinárodných pretekov v orientačnom behu, ktoré sa uskutočnili v Kamennej Porube.

PF 2023

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, strávených v rodinnej pohode a v plnom zdraví. Zároveň všetkým našim partnerom ďakujeme za spoluprácu v roku 2022 a prajeme úspešný nový rok 2023.

NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ NÁM ZÁLEŽÍ

Popri výrobe kvalitných produktov je potrebné myslieť aj na životné prostredie a životný cyklus každého výrobku a obalu. Aj preto je spoločnosť COLLMA súčasťou systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) a spolupodieľa sa na skvalitnení triedeného zberu odpadov. Vďaka tomu pomáhame šetriť primárne zdroje materiálov a prispievame k zlepšovaniu životného prostredia pre nás všetkých.

Naši dlhoroční zákazníci

Vyskúšajte si etiketovanie fliaš

Ako rýchlo dokážete lepiť etikety?
Doprajte si krátky oddych a pokúste sa naetiketovať čo najviac fliaš.