Spoločnosť COLLMA Vám predstavujú

Jaroslav Kotrla a Janka Vríčanová

konatelia spoločnosti

Kto sme?

Sme predovšetkým 1 tím, 1 rodina, ktorá ťahá za 1 spoločný koniec. A to už viac ako 20 rokov.

Svojim produktom rozumieme. A baví nás to.

O najvyššiu kvalitu výrobkov spoločnosti Collma sa stará tím vysokokvalifikovaných špecialistov, ktorí permanentne sledujú trendy vo vývoji obalovej a printovej techniky, ako aj využívanie nových materiálov. Nové poznatky sa prenášajú do vývoja produktov so zámerom zvyšovania ich kvality a ekonomickej efektívnosti. Pri inovácii uplatňujeme princípy ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Hlavným cieľom výskumu a vývoja je zabezpečiť, aby produkty spoločnosti Collma vyhoveli všetkým požiadavkám zákazníka.

Pomáhame Vám dosiahnuť optimálny výsledok.

Disponujeme technologickým vybavením s kontinuálnym meraním špecifikovaných parametrov, ktoré je využívané k dosahovaniu štandardných podmienok každej vyrábanej várky a pomáha udržiavať štandardné vlastnosti vyrábaných produktov. V rámci dodávateľského vzťahu poskytuje spoločnosť Collma konzultačný servis a podporu pri optimalizácii pracovných parametrov na aplikačných technologických zariadeniach. Súčasná výrobná kapacita môže pokryť i veľmi vysoké množstevné požiadavky zákazníkov.

Zelená zelenej!

Uplatňujeme princípy Environmentálnej politiky.
Uplatňujeme systém riadenia kvality podľa ISO 9001.
Rozširujeme portfólio zelených produktov, obsahujúcich primárne prírodné materiály. Kontaktujte nás!