SPECJALISTYCZNA PRODUKCJA KLEJÓW DO ETYKIET I WYROBÓW DO PROGRAMU DRUKU

O najwyższą jakość produktów Collma dba zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy na bieżąco śledzą trendy w rozwoju technologii pakowania i druku oraz wykorzystania nowych materiałów.

Nowa wiedza jest przekazywana do rozwoju klejów i produktów poligraficznych w celu podniesienia ich jakości i efektywności ekonomicznej. Przestrzegamy zasad ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

Głównym celem badań i rozwoju jest zapewnienie, że produkty Collma spełniają wszystkie wymagania klientów. Nowoczesne wyposażenie technologiczne z ciągłym pomiarem i rejestracją określonych parametrów służy osiągnięciu standardowych warunków każdej wyprodukowanej partii oraz pomaga zachować standardowe właściwości wytwarzanych wyrobów.

W ramach relacji z dostawcami Collma świadczy usługi doradcze i wsparcie w zakresie optymalizacji parametrów pracy urządzeń stosowanych w technologii aplikacji.

Obecna zdolność produkcyjna może pokryć nawet bardzo duże wymagania ilościowe klientów. Firma stosuje system jakości zgodny z ISO 9001.


Blog