NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ NÁM ZÁLEŽÍ

Popri výrobe kvalitných produktov je potrebné myslieť aj na životné prostredie a životný cyklus každého výrobku a obalu. Aj preto je spoločnosť COLLMA súčasťou systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) a spolupodieľa sa na skvalitnení triedeného zberu odpadov. Vďaka tomu pomáhame šetriť primárne zdroje materiálov a prispievame k zlepšovaniu životného prostredia pre nás všetkých.