O firmie COLLMA

Jaroslav Kotrla a Janka Vríčanová

kierownictwo firmy

Najwyższą jakość produktów Collma zapewnia zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy stale podążają za trendami w rozwoju technologii pakowania i drukowania, a także stosowania nowych materiałów. Nowa wiedza jest przenoszona na rozwój klejów i produktów drukowanych w celu poprawy ich jakości i wydajności ekonomicznej. Robiąc to, stosujemy zasady ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Podstawowym celem badań i rozwoju jest zapewnienie, że produkty Collma spełniają wszystkie wymagania klientów.

Nowoczesne urządzenia technologiczne z ciągłym pomiarem i rejestracją określonych parametrów służą do osiągnięcia standardowych warunków każdej wyprodukowanej partii i pomagają utrzymać standardowe cechy wytwarzanych produktów.

W ramach relacji z dostawcą Collma zapewnia usługi doradcze i wsparcie w zakresie optymalizacji parametrów operacyjnych sprzętu technologicznego. Obecne moce produkcyjne mogą pokryć bardzo wysokie wymagania ilościowe klientów.

Firma stosuje system jakości zgodny z ISO 9001.