Określanie indeksu etykiet Cobb

  • Identyfikacja niepożądanych odchyleń chłonności etykiety
  • Identyfikacja rozszerzenia etykiety
  • Wsparcie techniczne w doborze papieru do etykiet
  • Identyfikacja potencjalnych problemów przed umieszczeniem etykiet na linii
  • Przyczyna przewijania rogów etykiety
  • Przyczyna zawijania się etykiet po wyschnięciu

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.