Prywatność

W COLLMA, SPOL. s r.o., IČO: 36385824 (dalej „my”) przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych. W tym dokumencie znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w szczególności o naszych klientach i użytkownikach naszego serwisu, czy przetwarzamy dane na podstawie zgody lub z innego powodu prawnego, w jakim celu je wykorzystujemy, komu możemy je przekazać i co mamy w związku z przetwarzanie Twoich praw dotyczących danych osobowych.
Jakie dane przetwarzamy
Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, przechowujemy na Twoim urządzeniu pliki cookie, a następnie odczytujemy z niego pliki cookie. Korzystając z naszego formularza zgłoszeniowego, pracujemy z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail i ewentualnie numerem telefonu, jeśli go podasz.
Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych sytuacjach w różnych celach. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych poprzez przygotowanie lub wykonanie umowy z Tobą, wypełnienie obowiązków prawnych, nasze prawnie uzasadnione interesy lub Twoją zgodę.
W ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie:

 1. bez Twojej zgody wynikającej z wykonania umowy, naszego prawnie uzasadnionego interesu lub wykonania zobowiązania prawnego lub
 2. za Twoją zgodą.
  To, jakie przetwarzanie możemy wykonać bez Twojej zgody, zależy od celu, w jakim przetwarzanie jest skierowane oraz w jakiej pozycji działasz wobec nas – czy jesteś tylko gościem na naszej stronie internetowej, czy korzystasz z naszego formularza kontaktowego.
  Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową
  Korzystanie z plików cookie
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przechowujemy, a następnie odczytujemy pliki cookie z Twojego urządzenia. Niektóre pliki cookie są przechowywane bezpośrednio na Twoim urządzeniu przez naszą witrynę internetową. Te pliki cookie pomagają nam:
  • identyfikować Cię podczas przeglądania stron naszej witryny i podczas ponownego odwiedzania
  • rejestrować, badać i usuwać usterki i niedziałające części naszej strony internetowej.
  Takie pliki cookie i inne pliki są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Jeśli zablokujesz te pliki cookie w swojej przeglądarce, nasza strona internetowa może nie działać poprawnie i możemy nie być w stanie zapewnić Ci naszych produktów i usług.
  Obok Twojego urządzenia:
  • przechowujemy pliki cookies z naszej strony internetowej, które pozwalają nam:
  • monitorować ruch na naszej stronie internetowej, jej poszczególne strony, tworzyć statystyki i raporty;
  • zezwalamy na przechowywanie plików cookie przez osoby trzecie, które mogą z nich korzystać:
  • zbieranie danych o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych;
  • Aby wyświetlić spersonalizowane oferty i ukierunkowane reklamy w reklamach i sieciach społecznościowych innych osób
  strony internetowe inne niż nasza witryna;
  • łączyć się z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook.
  Jeśli nie korzystasz z plików cookie stron trzecich i nie przesyłasz swoich danych do sieci reklamowych i społecznościowych w
  sekcji Ustawienia prywatności, a po naszym powiadomieniu kliknij dowolny link w naszej witrynie (poza panelem powiadomień) lub kliknij przycisk „Rozumiem”, który jest częścią powiadomienia, weźmiemy pod uwagę, że korzystając z tych plików cookie i przekazując Twoje dane do reklam i mediów społecznościowych sieci zgadzają się. Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, wyłączając tę ​​funkcję w sekcji Ustawienia prywatności.
  Wykorzystywanie danych osobowych odwiedzających witrynę
  Jeżeli odwiedzasz stronę collma.sk, przetwarzamy dane o Twoim zachowaniu w serwisie w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (tj. Bez Twojej zgody) w celach:

• uzyskiwanie informacji, które pozwolą nam w przyszłości ulepszać stronę internetową; naszym uzasadnionym interesem jest ulepszanie naszych usług dla Ciebie;
• tworzenie statystyk i raportów, w szczególności śledzenie ruchu na naszej stronie internetowej, jej poszczególnych podstronach; naszym uzasadnionym interesem w tym przypadku jest mierzenie naszej skuteczności; w tym celu możemy gromadzić i wykorzystywać dodatkowe dane pochodzące z Twojego zachowania w sieci
• zapobieganie atakom na naszą stronę internetową i zagrażaniu jej funkcjonalności oraz bezpieczeństwu Twoich danych; naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bezproblemowe działanie naszych usług dla Ciebie oraz bezpieczeństwo Twoich danych.
Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego
Jeśli korzystasz z naszego formularza kontaktowego, pracujemy z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail i ewentualnie numerem telefonu, jeśli go podasz.
Używamy danych osobowych, które podałeś, aby się z Tobą skontaktować.
Kto przetwarza Twoje dane osobowe i komu je dostarczamy?
Wszystkie wymienione dane osobowe są przez nas przetwarzane jako operator. Oznacza to, że określamy cele, w jakich gromadzimy Twoje dane osobowe określone powyżej, określamy sposoby ich przetwarzania i odpowiadamy za ich prawidłową realizację.
Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?
Zwykle gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem naszej strony internetowej lub komunikując się z Tobą.
Jakie masz prawa przy przetwarzaniu danych osobowych?

Masz kilka praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Obejmują one prawo dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu i reklamacji.
Tak jak my przysługują nam nasze prawa i obowiązki przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, tak samo przysługują Ci pewne prawa przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Prawa te obejmują:

Prawo dostępu
Mówiąc najprościej, masz prawo wiedzieć, jakie dane o Tobie przetwarzamy, w jakim celu, jak długo, kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, komu je przekazujemy, kto je przetwarza poza nami oraz jakie inne prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Możesz dowiedzieć się tego wszystkiego w tym dokumencie „Prywatność”. Jeśli jednak nie masz pewności, jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy, możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli tak, masz prawo dostępu do tych informacji. dane osobiste. W ramach prawa dostępu możesz poprosić nas o kopię przetwarzanych danych osobowych, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a pozostałe odpłatnie. Prawo do sprostowania
Błądzić jest rzeczą ludzką. Jeśli uznasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe, które Cię dotyczą, są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do ich poprawienia lub uzupełnienia bez zbędnej zwłoki.
Prawo do usunięcia
W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Twoje dane osobowe usuniemy bez zbędnej zwłoki, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych powodów:
• nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, w których je przetwarzaliśmy;
• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są danymi, na których opiera się przetwarzanie
Twoja zgoda jest konieczna, a jednocześnie nie mamy innego powodu, dla którego nadal potrzebujemy tych danych
w procesie;
• skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz sekcja Prawo do sprzeciwu poniżej)
dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o nasze uzasadnione interesy i już to stwierdzamy
nie mamy żadnych prawnie uzasadnionych interesów, które uzasadniałyby takie przetwarzanie, lub
• uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych przestało być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli jest to jeden z tych powodów, nie oznacza to, że natychmiast usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe. Prawo to nie jest dozwolone, jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nadal niezbędne do wypełnienia naszego prawnego obowiązku lub ustalenia, wykonania lub obrony naszych roszczeń prawnych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
W niektórych przypadkach oprócz prawa do usunięcia możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala w niektórych przypadkach zażądać oznaczenia Twoich danych osobowych i nie poddawania tych danych dalszemu przetwarzaniu – w tym przypadku jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale przez określony czas. Musimy ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, gdy:
• odmawiasz poprawności danych osobowych, dopóki nie ustalimy, jakie dane są prawidłowe;
• przetwarzamy Twoje dane osobowe bez wystarczającej podstawy prawnej (np. Poza czym
będziemy musieli przetwarzać), ale wolisz tylko ograniczyć takie dane przed ich usunięciem
(np. jeśli spodziewasz się udostępniać nam takie informacje w przyszłości);
• nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do wskazanych celów przetwarzania, ale żądasz ich ustalenia,
wykonywania lub obrony swoich praw, lub
• Sprzeciwiasz się przetwarzaniu. Dopóki ustalimy, czy Twój sprzeciw jest zasadny, jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia
Masz prawo do uzyskania od nas wszystkich swoich danych osobowych, które nam przekazałeś i które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody i na podstawie wykonania umowy. Abyśmy mogli w łatwy sposób przesłać dane na Twoje żądanie, mogą to być tylko dane, które przetwarzamy automatycznie w naszych elektronicznych bazach danych.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W innych przypadkach będziemy to robić, chyba że będziemy mieć ważne powody, aby kontynuować takie przetwarzanie.
Prawo do złożenia skargi
Realizacja uprawnień w powyższy sposób nie wpływa na Twoje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W szczególności możesz skorzystać z tego prawa, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób nieuprawniony lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, który mieści się pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Jak można wyegzekwować indywidualne prawo?
W przypadku korzystania z praw indywidualnych wyślij nam zapytanie na adres info@collma.sk. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań zadzwoń pod numer +421 43 423 75 42.

Twoje żądanie rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, ale w ciągu maksymalnie jednego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie ze względu na złożoność Twojego wniosku, jesteśmy uprawnieni do przedłużenia tego okresu o kolejne dwa miesiące. Poinformujemy Cię o takim ewentualnym przedłużeniu i jego uzasadnieniu.