Skanowanie procesu technologicznego za pomocą kamery wysokiej prędkości

  • Szczegóły nagrywania
  • Wczesna identyfikacja odchyleń od standardowej eksploatacji linii
  • Identyfikacja miejsca i przyczyny problemów
  • Ekstremalne spowolnienie nagrywania, nawet przy największych prędkościach linii etykiet
  • Projekt rozwiązania

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.