Określenie przyczyn rozdzierania alufoliów

  • Identyfikacja przyczyny pęknięcia alfolii
  • Graficzny zapis naprężenia alufolia i siły potrzebnej do zerwania
  • Symulacja rozdzierania zgodnie z kierunkiem etykietowania
  • Porównanie różnych materiałów alufoli
  • Wsparcie przy wyborze lub przeprojektowaniu

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.