Jakość na pierwszym miejscu

W celu osiągnięcia satysfakcji i zaufania klienta rozszerzyliśmy certyfikację STN EN ISO 9001:2016 o  rozwój i produkcję  środków dezynfekcyjnych.

Jesteśmy dumni, że nowa branża jest częścią zakresu Systemu Zarządzania Jakością, potwierdzonego Certyfikatem.

Nadzór Sytemu Zarządzania Jakością obejmuje obszary rozwoju i produkcji:

– klejów do etykietowania i klejów dla przemysłu papierniczego oraz produktów dla segmentu poligraficznego,

– środków dezynfekujących

Polityka jakości COLLMA zorientowana jest na podejście procesowe, spełnienie wymagań klienta oraz ciągłe doskonalenie.

Działania w obszarze jakości są odpowiedzialnością wszystkich członków organizacji i przyczyniają się do kreowania wysokiej jakości produkowanego asortymentu i efektywności procesów, dlatego też dziękujemy wszystkim Kolegom którzy aktywnie uczestniczą w tworzeniu i utrzymywaniu systemu.